Eksamen

Skriftlig eksamen

Bestilling af skriftlig eksamen
Når du har gennemført dit studie 100%, så kan du tilmelde dig eksamen. For at tilmelde dig til din skriftlige eksamen, skal du skrive en mail til dij@clinicall.dk, hvor du fortæller hvilken uddannelse du ønsker at gå til eksamen i. Din underviser vil her gennemgå hele din studieprofil for at sikre dit studie er gennemført 100%, og godkende dig til eksamen. Er du endnu ikke godkendt til eksamen, vil du modtage en mailbekræftelse, som udspecificerer, hvad der mangler for at du kan blive godkendt.

Sådan gennemfører du skriftlig eksamen
Hvis du er godkendt til eksamen, vil du indenfor 24 timer, på hverdage, modtage en mailbekræftelse, som også indeholder en adgangkode, for at kunne igangsætte din skriftlige eksamen.  Den skriftlige eksamen er opbygget af 60 spørgsmål, hvor så du skal vælge et eller flere svarmuligheder på hvert spørgsmål, ligesom du kender det fra de mange små tests igennem dit studie. 

Straks efter du har afleveret dine besvarelser, eller din eksamenstid er udløbet, kan du se om din skriftlige eksamen er bestået. Du bestemmer selv, hvornår du vælger at gennemføre din skriftlige eksamen, efter din kode er udleveret. Dog anbefaler vi at du gennemfører eksamen snarest muligt efter din tilmelding, så du fortsat har din teori frisk i erindring.

Du må ikke benytte dig af online søgemaskiner (fx. google) under din skriftlige eksamen. Ligeledes må du heller ikke indhente hjælp fra andre personer via telefon, beskeder, tale m.m. 

Dog må du, hvis du er fx ordblind eller der er andet der taler for at du har behov for en støtteperson, have en bisidder ved din skriftlige eksamen. Dette kræver forudgående aftale. Denne bisidder må have lov at læse spørgsmålene op for dig, samt dine svarmuligheder, men må ikke påvirke dine svar.

Pensum
Dit pensum til din skriftlige eksamen, består af det skriftlige materiale som du finder i dit studie, samt videomateriale. Frivillige links, filer m.m. indgår ikke i det obligatoriske pensum til eksamen.

Efter skriftlig eksamen
Når du har bestået din skriftlige eksamen, så vil du foruden den automatiske feedback, også modtage personlig feedback fra din underviser. Det er herefter muligt at bestille tid til den praktiske eksamen.

Praktisk eksamen

Bestilling af praktisk eksamen
Når du har bestået din skriftlige eksamen, så kan du tilmelde dig din praktiske eksamen. For at tilmelde dig til din praktiske eksamen, skal du benytte linket i dit studie, hvor du fortæller at du ønsker at bestille tid til praktisk eksamen og på hvilken uddannelse, samt ønskede datoer, navn og kontaktoplysninger på din eksamensmodel, samt en evt. teknisk medhjælper. Eksamenstidspunktet bookes individuelt, og du skal afsætte 90 min til den praktiske eksamen.

Din underviser følger her op på din skriftlige eksamen, og vil godkende dig til eksamen. Er du endnu ikke godkendt til eksamen, vil du modtage en mailbekræftelse, som udspecificerer, hvad der mangler for at du kan blive godkendt. Er du meget angst for eksamen, usikker herpå eller lign., så er du hjerteligt velkommen til at kontakte din underviser herom, for at modtage yderligere vejledning.

Sådan gennemfører du praktisk eksamen
Hvis du er godkendt til eksamen, vil du indenfor 24 timer, på hverdage, modtage en mailbekræftelse, som også indeholder information om krav for den praktiske eksamen. Den praktiske eksamen skal gennemføres inden for 14 dage fra du modtager mailbekræftelse fra din underviser. Til eksamen må der foruden dig selv og din model være en teknisk hjælper tilstede, som bl.a. kan hjælpe med kameravinkler m.m., hvis din underviser har brug for at se nærmere på modellen etc. 

Til den praktiske eksamen skal du have en model klar som opfylder de krav der er stillet i opgaveformuleringen, de nødvendige remedier og produkter til behandlingen, samt du skal have et kamera og mikrofon/mobiltelefon så du kan livestreame/lave videoopkald til din underviser. Der vil blive åbnet op for adgang til videomødet 15 min. før selve eksamen, således du har mulighed for at teste udstyr og sikre din forbindelse m.m. Selve eksamensbehandlingen varer 60 min. Herefter er der afsat i alt 15 min. til votering og feedback

Din praktiske eksamen foregår fra eget hjem/klinik. Her skal du streame direkte til din underviser. Det kan du gøre ved brug af fx. smartphone, ipad eller lign. Det anbefales at du logger på 10-15 min før eksamen for at teste at al udstyr virker korrekt m.m.Til den praktiske eksamen startes der med at hilse på dig, din eksamensmodel og din tekniske hjælper. Herefter indstilles kameraet mod modellen, og du igangsætter din behandling.

Du skal løbende under behandlingen beskrive hvad du gør, og argumentere for dine valg. Under eksamen kan eksaminator bede om at få flyttet kameraet tættere på, se noget fra en anden vinkel m.m. Dette er den tekniske hjælpers opgave, du skal blot fortsætte din behandling som planlagt. 

Når tiden er gået og eksamen er slut, så vil der være en kort pause på 5-10 min. I denne pause har du mulighed for at sige farvel til din model og hjælper m.m. Herefter vil eksaminator igen komme frem på skærmen, og du vil nu få din karakter, samt feedback på eksamen.

Pensum
Dit pensum til din praktiske eksamen, består af den praktiske udførsel af de behandlinger du har mødt gennem dit studie, samt den teoretiske baggrund herfor. Frivillige links, filer m.m. indgår ikke i det obligatoriske pensum til praktisk eksamen.

Efter praktisk eksamen
Når du har bestået din praktiske eksamen, så vil du foruden den automatiske feedback, også modtage personlig feedback fra din underviser. Du vil herefter, inden for 14 dage, modtage dit uddannelsebevis på den mailadresse du har angivet i din profil. 

Gode tips til eksamen

  • Læs gerne op på dit pensum i ugen op til eksamen, men dagen før, skal du lægge det tidligt fra dig. Din hjerne skal nok huske alt det væsentlige.
  • En hjerne som er fodret med energi fra maden, mental energi og en god nats søvn, tænker meget bedre. Den kan selv rationalisere sig frem til korrekte svar og bevare overblikket. Det kan en hjerne der er træt og har terpet hele natten ikke.
  • Sørg for at have lidt vand hos dig under eksamen og evt. lidt sukker, som et bolsje eller et stykke chokolade, hvis du skulle få brug for det.
  • Sørg for at dit eksamensrum er luftet ud umiddelbart før din eksamen begynder. 
  • Test alt dit udstyr af, så du er tryg ved det, og sørg for at slå forstyrrende notifikationer fra på mobilen, hvis du bruger den når du filmer.
  • Sørg for at låse døren, så der ikke dukker uventede gæster op midt under din eksamen. Sæt evt. et “forstyr-ikke”-skilt på yderdøren in case pakkeposten eller lignende dukker op. Så skal du nemlig ikke bekymre dig om det under eksamen.
  • Hvis du har et kæledyr som larmer meget, kradser på døren for at komme ind til dig etc., så sørg for at få det passet imens. 
  • Sørg for at tisse af, inden eksamen går igang.
  • Det er din eksamen – du må gerne stille krav til dine omgivelser i den tid du er til eksamen.

Karakter og reeksamination

Karakter
Du har gennem hele dit studie kun oplevet karakteren bestået/ikke bestået. Dette fordi det hele vejen igennem er et krav at du bestået dine tests med 100% korrekte (disse øve-tests kan gennemføres ubegrænset antal gange), for at kunne gå videre. Til selve eksamen vil du møde 7-trin skalaen, da dette resultat er gældende. Karaktererne på 7-trins skalaen, fortæller om dit faglige niveau i paratviden på selve eksamensdagen. Din eksamenskarakter vil frem på dit uddannelsesbevis.

Reeksamination
Skulle uheldet være ude, og du ikke består din skriftlige eksamen i første forsøg, så har du yderligere ét forsøg. Hvis du ikke består dit første forsøg, så vil din underviser tage kontakt til dig, og tilbyde en ekstra samtale, forud for dit andet forsøg. Her vil der være mulighed for at snakke om ting som eksamensangst, få det faglige på plads, hvis det driller, værktøjer til at håndtere eksamen etc. 

Uddannelsesbevis

Du modtager dit samlede uddannelsesbevis inden for 14 dage, fra du har bestået din praktiske eksamen. 

De personlige oplysninger som fulde navn m.m. indhentes fra din studieprofil, så husk at sikre dig at disse fremgår korrekt, inden du gennemfører din praktiske eksamen.

Det anbefales at du gemmer dit uddannelsesbevis i en “sky-tjeneste”, således du altid har adgang til det, at det ikke slettes fra din mail etc. Får du behov for at få tilsendt dit uddannelsesbevis på ny, vil det være forbundet med administrationsomkostninger, ligeledes gælder det at det vil være forbundet med administrationsomkostninger, hvis du ønsker dit bevis udstedt på engelsk. Information om disse omkostninger finder du i vores handelsbetingelser for køb af uddannelse.