Optagelseskrav

Når du skal studere online stilles der nogle krav til dig. Uddannelsesparathed og selvdisciplin er et must, særligt når du helt selv styrer din tid. Vi har lavet en læreplan som viser hvilke opgaver du skal lave og hvilken rækkefølge opgaverne skal læres i. Og vi har lavet et overblik til dig, som viser hvor meget tid vores studerende i gennemsnit bruger pr. emne. Men personlige deadlines, tidsplaner m.m. er helt op til dig.

Krav som stilles for at kunne deltage i online uddannelse hos CliniCall:

  • Du skal have lyst til at lære og ikke være bange for at tage kontakt til din underviser
  • Du skal bruge en computer/tablet med adgang til internet og skriveprogrammer
  • Du skal have adgang til internet
  • Du skal have adgang til kamera (fx. på en smartphone) og scanner (dette findes i mange smartphones)
  • Du skal selv skaffe øvemodeller til de behandlinger du skal øve under dit uddannelsesforløb
  • Det er en god ide at have adgang til en printer, hvis du godt kan lidt at udskrive vejledninger m.m.