Uddannelsesindhold

Hos CliniCall Partner lægger vi stor vægt på at vores studerende føler sig trygge i det håndværk, som de uddannes i. Alle vores uddannelser har et solidt teoretisk fundament, så vi sikrer at vores studerende har den fornødne viden til at kunne træffe de bedste beslutninger i den praktiske behandling.

Foruden en grundig teoretisk viden, så udføres der et stort antal praktiske behandlinger under uddannelsen, hvor underviseren står til rådighed, således at de praktiske elementer kan rettes til, og den studerende opnår en god rutine i praksis.

Kombinationen af det høje teoretiske niveau kombineret med de mange øvebehandlinger, gør at den studerende opnår høje faglige kompetencer, hvor eleven på sikker vis kan udføre og vejlede kunderne i den mest optimale pleje med afsæt i kundens specifikke ønsker og behov.

Øvebehandlinger

Praktiske øvelser
Når du kommer til de praktiske øvelser i dit studie, så er det vigtigt at du laver en log over alle dine behandlinger og dokumenterer hvert step i din behandling. Dette gøres med billeder, noter, video m.m. I afleveringerne af de praktiske opgaver er du mere end velkommen til at stille spørgsmål. Fx. jeg synes denne vinkel på i behandlingen driller, hvad kan jeg gøre anderledes? osv. På den måde har din underviser mulighed for at hjælpe dig, så du får alle detaljer på plads, og bliver helt tryg ved hvert enkelte delelement i behandlingen. Det kan være en fordel at lave din dokumentation i programmer som Microsoft Powerpoint eller Google Slides. Dokumentet gemmes til sidst som en PDF-fil, der kan uploades i afleveringslinket.

Når du skal i gang med at øve de enkelte procedurer, så får du brug for øvemodeller. Det er underordnet hvilken øvemodel du benytter. Om det er kvinde, mand, ung eller gammel. Øvelserne handler om at du skal blive tryg ved hvert eneste element, og kunne det til fingerspidserne, inden du går videre.
Nogle har brug for at øve 3-5 gange gange, andre har brug for at øve 10+ gange, det er helt individuelt. De små del-øvelser handler udelukkende om at blive tryg ved at berøre et andet menneske, finde en god rutine i elementet, øve at gøre det med afslappede og flydende bevægelser. Du skal gøre det så mange gange at du kan huske proceduren på rygraden, og ikke sidder med skuldrene oppe under ørerne mere (for det gør du helt sikkert de første gange).

Hvis du supplerer nogle af dine noter med billeder og information om modellen, så husk at få samtykke til at dele informationen jf. GDPR. Du behøver ikke medsende samtykket, du skal blot sikre dig at du har fået udtrykkeligt samtykke. Du må altså ikke bare gå ud fra at det er ok med din øvemodel, at du deler information med CliniCall Partner og undervisere.

Senere når du skal lave egentlige behandlinger på dine øvemodeller, så skal du hver gang sikre dig samtykke. Modeller der ikke ønsker at dele den nødvendige information, kan ikke bruges i undervisnings øjemed, da det er vigtigt at du kan dokumentere behandlingen korrekt, og vi har mulighed for at kontakte din øvemodel ved stikprøvekontrol.

Teoretiske læringsmetoder

Test
I alle de teoretiske moduler findes en lille test. Testen består typisk af 5-10 spørgsmål, som du skal besvare på tid. Du kan lave testen lige så mange gange du har brug for, for at bestå den. Dette er med til at træne din paratviden, og forbereder dig til den skriftlige eksamen, som findes sidst i dit studie. Disse små test foregår online, direkte i studiet.

Opgaver
Undervejs i studiet støder du på nogle opgaver, som skal besvares skriftligt. Det er vigtigt at du svarer grundigt på alle spørgsmålene, og med egne ord. Nogle facts kan man ikke ændre på, såsom hvor mange knogler man har i hånden osv, men det er vigtigt at du gør dig umage med at vise at du har forstået selve essensen i det pensum du læser. Det viser du bedst ved at besvare spørgsmålene med egne ord og formuleringer, i det omfang det er muligt. Det er på den måde underviseren bedst kan se om der er noget materiale der skal tydeliggøres, om du har brug for hjælp eller supplerende materiale. Denne opgavetype er med til at sikre din forståelse af materialet. Det kan være en fordel at lave din opgave i programmer som Microsoft Word eller Google Docs. Dokumentet gemmes til sidst som en PDF-fil, der kan uploades i afleveringslinket.

Reflektioner
Når du skal lave reflektionsopgaver, så handler det om at du skal have de små grå igang, forholde dig kritisk og danne dig dine egne meninger om et givent emne. Her vurderer du på, hvad der var godt og hvorfor det var godt. Du vurderer på hvad der var mindre godt, hvorfor det var mindre godt, og hvad der kunne gøres anderledes. På den måde lærer du at forholde dig kritisk til et marked med mange forskellige behandlingstyper, og bruge din sunde fornuft i kombination med den viden du har opnået. Det kan være en fordel at lave din reflektion i programmer som Microsoft Word eller Google Docs. Dokumentet gemmes til sidst som en PDF-fil, der kan uploades i afleveringslinket.

Portfolio

Du skal også løbende lave en portfolio, som viser den udvikling du gennemgår i din uddannelse. Din portfolio fungerer som en slags super veldokumenteret dagbog over dit uddannelsesforløb fra start til slut. Den kan indeholde billeder, links til videoklip, noter etc. Den afleveres som noget af det sidste, inden du når til eksamensmodulet. Det kan være en fordel at lave din portfolie i programmer som Microsoft Powerpoint eller Google Slides. Dokumentet gemmes til sidst som en PDF-fil, der kan uploades i afleveringslinket.